Siden midten av mai har 19 sykepleiere i Kreftforeningen, hovedsakelig ved Kreftlinjen, streiket.