Vi støtter aksjonistenes rett til å demonstrere mot norsk oljepolitikk, men mener det er feil å stanse trafikken og ramme vanlige bilister for å få oppmerksomhet.