Stadig flere tar til orde for å innføre makspris på strøm i Norge. Det er ingen god idé. Makspris kan gjøre mer skade enn nytte.