Fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) har kommet i skade for å ha levert et strålende eksempel på at det er forskjell på strandsonen i Vestertana og i Oslofjorden.

Helga har slått seg ned der ingen skulle tro at noen kunne bo.

Det er godt med plass, langt til nærmeste butikk og lite folk i de nedslitte hytter og hus i Helga Pedersens rike. Vestertana er så langt ut i ødemarken at det neppe finnes en eneste politiker eller byråkrat i Regjeringskvartalet som har vært der eller som noen sinne kommer til å dra dit. Det måtte i så fall være for å besøke Ap-nestleder og fiskeriminister Helga Pedersen.

Den svært beskjedne hytta som hun har fått gjort om til en helårsbolig på 62 kvadratmeter mangler en siste godkjenning, såkalt ferdigattest. Det har Dagbladet meget grundig avslørt. Men ikke nok med det: I dag kan avisen smelle til over to sider med at statsråden også låner ut et naust ulovlig en gang i blant.

Vi sier som Hallo i uken: ALARM – på vegne av vanvittig mange!

På Arbeiderpartiets nettside har Pedersen nå lagt ut en detaljert gjennomgang av alle formaliteter som kan knyttes til det lille gule huset hennes. Redegjørelsen er kvalitetssikret av en jurist, og statsrådet har tatt med tre punkter om "ulovligheten" som hun selvsagt beklager. Dagbladet og Dagsavisen kommenterer i dag saken med det største gravalvor under titlene "Pinlig dårlig" og "Pinlig for Pedersen".

Vi tror dette er en type sak som er perfekt tilpasset granskning av NRK-veteran i Møre og Romsdal, Oddgeir Bruaset. Riksrevisjonen, Økokrim og skarpskodde advokater kan ta det med knusende ro. Hvem er det forresten som har såkalt ferdigattest på hus og hytte? Dette dokumentet skal jo egentlig være en fordel for huseieren, men slik denne saken står for Helga Pedersen minner det mer om en tiltalebeslutning.

Foreløpig er det ingen som har sjekket om de 20 andre innbyggerne i Vestertana har ferdigattest på husene sine. Men det er vel ikke så sikkert at de er helt ferdige med husene heller, såpass værhardt som det kan være under nordlyset. I tillegg kommer husene som er fraflyttet, men i de tilfellene handler det vel mer om en sluttattest.

Men for å være seriøs, er det klart at statsråder og stortingsrepresentanter må leve som de lærer. Når de sammen med et stort byråkrati sitter i hovedstaden og dytter på alle oss andre lover og regler som nesten er umulig å forholde seg til, må de i det minste være i stand til å etterleve reglene selv. Men tar vi plan- og bygningsloven, pluss alle detaljbestemmelsene for 100-metersbeltet langs sjøen, sitter vi i en byråkratisk papirmølle av en annen verden.

Det er mye godt å si om reguleringene av strandsonen, men tilpasset vårt langstrakte land er systemet ikke. Helga Pedersens største tabbe er derfor at hun illustrerer på en strålende måte at byggeforbudet med tilstøtende herligheter er bedre tilpasset Oslofjorden og Sørlandet enn Finnmark og Vestertana.

Fiskeriministeren har nå lagt seg flat, og strør om seg med beklagelser. Slik er spillet. Men Helga Pedersen kan godt reise seg opp, og ta et oppgjør med lover og regler som gjør livet surt for alle og enhver i hus og hytte.

harry.strand@adresseavisen.no