foto
I det norske fellesskapet trenger vi å øve på det som er utfordrende, vi må inkludere alle, og vi må bli et godt lag som er til oppbyggelse for hverandre og spiller hverandre gode, skriver Leon Bafondoko. Foto: Kim Nygård

Seremoni for nye statsborgere: «Hva kan Norge gjøre for meg?» er det noen som tenker. Tenk heller: «Hva kan jeg gjøre for Norge?»