foto
Etter et fjorår med lave strømpriser, er prisen nå på vei oppover. Foto: Glen Musk

Straumpris, kablar og klima