foto
Innleggsforfatteren takker alle frivillige som legger forholdene til rette for barns aktivitet under koronapandemien. Foto: Privat

Den fantastiske frivilligheten