foto
Mitt engasjement som lege og sykehusdirektør er selvsagt at vi skal tilby trygge og gode helsetjenester til befolkningen vi har ansvar for, skriver Tor Åm i en kronikk om blant annet ambulansetilbudet i distriktet. Foto: Sebastian S. Bjerkvik

God beredskap og gode helsetjenester er selvsagt vårt mål