Det blir dessverre av enkelte framstilt som at Helse Nord-Trøndelag over år har bygd ned ambulansetjenesten. Dette er en oppfatning jeg ikke kjenner meg igjen i. Våre mannskaper utfører tjenesten på en forsvarlig og god måte.