foto
Bussjåfør Morten Waclawczyk er en av flere sjåfører som har forsvart seg i debattinnlegg mot sinte passasjerer. Nå vil bussjåførene ha bedre betalt for jobben de gjør. Foto: Terje Svaan

Ekstremt nøkternt lønnsoppgjør? Glem det!