foto
Fire 11-åringer i Paris som bruker fritida til å satse mot en dansekonkurranse er historien i den franske Netflix-filmen som på norsk har fått tittelen «Søtnosene» og møtes med protestaksjoner i USA. Foto: Netflix

Protester mot Netflix-film er sykdomstegn for vår tid