foto
Heldigvis er tilstanden for konsertbyen Trondheim betraktelig mer variert enn kommentatoren i Adressa skriver. Foto: Nils Heldal

Tilstanden i konsertbyen er mye mer variert