Det finnes store muligheter for utslippsreduksjon her i Trøndelag, innafor blant annet veitrafikk, energibruk, bygg, sjøfart, jordbruk og ikke minst innkjøp, skriver MDG-topp Tommy Reinås. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Trøndelag må vise vei i klimadugnaden