foto
Campussamling er viktig for Trondheim, regionen og landet. Og for nabolag som blir berørt, skricer prosjektdirektør Meret Kvidal. Foto: Adresseavisen

Kostnadseffektive byggetomter er viktig for NTNU