Oppdal Hytteforening, som er en sammenslutning av alle hytteeiere i hele Oppdal, har også skiløype på veg som kampsak, skriver Helge Stabursvik. Foto: Frank Lervik

Tendensiøs og upresis informasjon om skiløypestriden i Gjevilvassdalen