foto
De som ikke jobber med trafikksikkerhet kan også bidra. De eneste strakstiltakene er faktisk de vi kan gjøre selv, skriver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk Foto: Kjell A. Olsen

Den tunge våren