Vi risikerer at Trondheim blir stående igjen som eneste storby i Norge uten høykapasitets kollektivtrafikk inn til sentrum.