Hvor mange av byens politikere har vært på Våttakammen? Det er en fjellknaus med en «flate» på høyst 20x30 meter, skriver de to debattantene. Foto: Tore Venås

Hva er det med politikere og Bymarka?