Oslo 20160408. Miljøpartiet De Grønne avholder landsmøte. Lan Nguyen Berg og Rasmus Hansson ankommer med sykkel. Andre kom med El-buss. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

På «bøgda» vil problemene hope seg opp