foto
Tidemands bilde viser reisa til og frå kyrkja i 1846.

Delta-viruset innanfor frilufts- og kulturlivet?