foto
Samfunnsstraff har ikke bare positiv effekt for samfunnet og fellesskapet for øvrig, men også for lovovertrederen selv, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat

Vi bør øke bruken av samfunnsstraff som straffereaksjon