Det er på tide at Liv Ullmann æres med en plass i bybildet.