Vi står foran den viktige beslutningen om hvilken løsning Trondheim ønsker for et nytt kunst- og designmuseum. Har vurderinga vært grundig nok? Noe skurrer for meg.