I disse dager legges grunnlaget for Trondheims byutvikling generelt og for boligutbyggingen spesielt.