Takk til deg, Julianna, som velger å være et eksempel på at det er rett og riktig å fokusere på rus og levevaner i svangerskapet.

For oss som jobber i svangerskapsomsorgen og sitter med disse vanskelige, men viktige spørsmålene, var det en glede å lese ditt innlegg.

Et foster skal ikke bli utsatt for rus! All form for rus er illegalt når en er gravid. Derfor spør vi, med den hensikt å hjelpe den gravide til å endre livsstil. Noe som også vil hjelpe henne videre i moderskapet.

Heller ikke fødte barn skal leve med foreldre i rus. Det er som du sier: at foreldre vil det beste for barna sine. Men, noen ganger må en få hjelp for å komme ut av vanskelige avhengighetsmønstre. Dette er en del av helsestasjonsarbeidet.

Gunn Hauan Tronsen, Den norske jordmorforenings lokallag. Foto: Adresseavisen

Vi som jobber der ser potensialet i nytenkningen og veksten som ofte fremstår i et svangerskap. Jordmødre og leger må få tillit til at vi vil våre gravide vel. Mor har en stemme på det viset at hun kan dele sin historie.

Ved en klar bevissthet og vilje fra den gravides side, kan et svangerskap være veien ut av rusen el. medikamentmisbruket.

Trondheim kommune har egne «ressursteam» som bidrar til å ha forsterket oppfølging der det er behøvelig.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!