Det er ingen skam å snu, heter det. Men for mange politikere og byråkrater er det dessverre lettere å skyve problemene under teppet, late som ingenting og bagatellisere kritiske røster. Det så vi nylig i «ERP-skandalen» hvor fylkeskommunen blåste bort 80 millioner IT-kroner til ingenting. Men denne gangen er det mye verre, for nå handler det ikke bare om uhorvelig mye mer penger, det handler om menneskeliv.

Ved siste fylkesting foreslo Fremskrittspartiet at dersom innføringen av Helseplattformen fortsatte å medføre store ulemper for de som skal utføre sine arbeidsoppgaver til pasientenes beste, så må det vurderes om det er forsvarlig å fortsette. Dette ble nedstemt av det rødgrønne flertallet. Partiene som har så mye imot «velferdsprofittører» ønsket ukritisk å sende 4,3 milliarder til USA, og betale reise og opphold for hundrevis av amerikanske konsulenter i Trondheim. Orkesteret skal fortsette å spille helt til båten har gått ned – uansett.

Til tross for fakkeltog, opprop og kraftige advarsler fra sykepleiere og leger, som faktisk går så langt som å beskrive systemet som et makkverk, fortsetter man ufortrødent videre. Noen leger lager seg egne manuelle systemer på siden av Helseplattformen fordi de ikke kan stole på at opplysningene kommer frem. Men ifølge byråkratene i Helse Midt og Helseplattformen er alt under kontroll. Det er bare å gi det litt mer tid. Selv ikke ansatte som slutter, eller sykemelder seg på grunn av den uholdbare situasjonen, gjør inntrykk.

Når styrelederen for Helseplattformen AS nonchalant omtaler problemene som litt «plunder og heft», viser man til fulle at en har mistet all bakkekontakt og respekt for de som prøver å gjøre sitt beste for pasientene. Nå må bunnen være nådd, signalene fra de ansatte må tas på alvor.

Det offentlige Norge må ha altfor god råd og mangle særdeles mye kompetanse når det gjelder inngåelse av kontrakter for digitale løsninger. Tragisk nok går dette ut over både ansatte og pasienter, i tillegg til at regningen til slutt blir sendt til skattebetalerne. Vi ser det dessverre igjen og igjen. Det er ingenting som er farligere enn å overlate beslutninger til personer som aldri trenger å stå til ansvar for sine handlinger.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe