Det er grundig dokumentert at ulikhet er en stor utfordring for samfunnet, og vi kan forvente at forskjellene bare vil øke.