Foto: Tegning: Karl Gundersen

Snut, snut, kaffegrut