Har kommunens politikere i Melhus full oversikt over demensutviklingen? Det spørsmålet vil jeg rette til rådmann og alle politikerne i dagens kommunestyre. Og videre og ikke minst, hva den vil koste av både økonomiske og menneskelige ressurser? Finnes det prognoser på det?

Jeg leste i dag Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen sin artikkel i VG med tittelen «Demenskrisen vi ikke kan akseptere». Der trekker hun frem hva det kommer til å kreve av ikke minst økonomiske ressurser frem til 2050.

Og jeg vil legge til, hva med utviklingen av eldrebølgen? Og hva med de menneskelige utfordringer for den nærmeste familie og for de med en demensykdom? Personlig vil jeg fortelle at jeg vet hva det betyr. Min kone fikk stilt diagnosen Alzheimer da hun var knapt 57 år og levde med den sykdommen i fem år, de tre siste på Horg sykehjem. Hun døde for elleve år siden, to måneder før hun fylte 63 år.

Den gangen hun fikk diagnosen, var det registrert 63 000 demente her i landet. I dag er det passert vel 100 000 demente med 400 000 nære pårørende. Frem til 2050 vil det etter prognosene bli 200 000 demente og 800 000 nære pårørende.

Som Nina Gerhardsen påpeker i sin artikkel i VG, ble samfunnskostnadene i 2020 beregnet av analysebyrået Menon til å være 113 milliarder kroner hvor pårørendes andel av dette er 28 milliarder kroner.

Personlig maktet jeg å møte utfordringene rimelig bra selv om det var mange tunge stunder i mellom. En av årsakene var at jeg hadde mange nære rundt meg, og jeg valgte åpenhet om hennes sykdom. Jeg har imidlertid møtt mange som hadde store vanskeligheter med sine nærmestes demenssykdom, en sykdom som det ennå i dag ikke finnes medisinsk behandling for å bli frisk av. Derfor betyr forskningen så utrolig mye, det er kun den som kan stoppe demens som Mina Gerhardsen påpekte til slutt i sin artikkel.

Det er en av årsakene til at jeg stilte spørsmålet innledningsvispørsmålet til de 37 representantene i Melhus kommunstyre. Hva med den nødvendige økonomiske prioriteringen rundt ikke minst demenssykdommen og kravene denne vil medføre? Ut fra dagens situasjon er det naturlig å stille dette spørsmålet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe