foto
Betong lever allerede lenge. Dette gjør betong til verdens mest brukte byggemateriale. Et eksempel på innovativ bruk av betong er Pantheon i Roma, som har vært i daglig bruk i siden år 119.

Klimavennlig betong kan bli trøndersk eksportvare