foto
Det er leders ansvar å organisere arbeidet slik at ingen arbeidstakere blir utsatt for seksuell trakassering. Det er også leders ansvar å lede arbeidet for å forebygge seksuell trakassering, skriver Marit Fostervold. Foto: Kim Nygård

Slå på lyset, «rumpnissar»!