Når en jevn og tett trafikkstrøm må stoppe på grunn av en uventet hendelse på vegen, oppstår det gjerne sjokkbølger bakover i trafikkstrømmen. Disse sjokkbølgene er godt dokumentert både i trafikkstrømsteori og i praksis. Den starter gjerne når en bilfører i en trafikkstrøm med jevn hastighet av en eller annen årsak foretar en nedbremsing.

Førerne som kommer bak, får kortere og kortere tid på å tilpasse hastigheten til forankjørende bil jo lenger bak i oppstrøms trafikkstrøm man observerer. I verste fall blir reaksjonstid og bremsetid større enn tidsluken til bilen foran. Da får vi en påkjøring bakfra-ulykke. En typisk situasjon hvor slike sjokkbølger opptrer, er at en tett trafikkstrøm med god hastighet tar igjen en stillestående kø.

Ofte vil det ikke være snakk om bare to kjøretøyer som er involvert, men flere kjøretøyer som til sammen utgjør det vi gjerne kaller en kjedekollisjon. Jo høyere hastigheten på trafikkstrømmen er, jo større er det mulige skadeomfanget for de trafikantene som er involvert i kjedekollisjonen. Alvorlige nakkeskader kan gi en person livsvarige helseproblemer og i verste fall helt eller delvis uførhet.

Man kan aldri være sikker på at det ikke vil være kjøretøyer som av en eller annen grunn stopper i kjørebanen, og gjennom det fort kan skape slike farlige sjokkbølger. Typiske eksempler er motorstopp, brann og punkteringer. Mitt håp er imidlertid at ikke noen personer bevisst skaper slike farlige sjokkbølger i trafikken.

En ting er at disse personene selv kan bli skadet eller i verste fall drept. En fotgjenger er sjanseløs i en kollisjon med et kjøretøy med de hastighetene vi har på hovedveier og motorveier. Høyeste trygge fartsgrense er 30 km/t ved risiko for kollisjon mellom bil og fotgjenger, basert på hva vi mennesker tåler og kan overleve i en kollisjon (tryggtrafikk.no).

En skal heller ikke glemme at det er to ofre i slike kollisjoner, den som blir påkjørt og den føreren som har kjørt på fotgjengeren, hvor føreren ikke trenger å bli fysisk skadet, men som kan få en livsvarig psykisk skade.

Det er ingen grunn til å tro at de som bruker hovedveier og motorveier med store trafikkvolum og høye hastigheter til demonstrasjoner, ønsker å påføre andre mennesker fysiske eller psykiske skader.

Min sterke henstilling ut fra et trafikksikkerhetsmessig synspunkt er derfor at stopp av trafikken på hovedveier og motorveier med relativt høye hastigheter, ikke brukes som et virkemiddel for å rette samfunnets oppmerksomhet mot en spesiell sak. Et slikt virkemiddel kan veldig fort påføre uskyldige mennesker livsvarige helseplager av både fysisk og psykisk karakter.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe