Bibliotekkampanjen Sommerles vil få flere barn til å lese bøker. Som foreldre er vi bekymret for at det går ut over barns fritid.