Milliardprosjektet Norsk havteknologisenter skal være en samfunnsøkonomisk lønnsom investering. Kostnadskutt kan true lønnsomheten.

Utbyggingen av Norsk havteknologisenter i Trondheim er en av de aller største og viktigste forskningssatsingene i Norge. Kostnadsrammen for prosjektet er 10,4 milliarder kroner.

Regjeringen har stilt krav om at byggeprosjektet har en plan for kostnadskutt dersom det går mot overskridelser. Etter hvert som byggingen har kommet i gang har mulighetene til å kutte kostnader blitt mindre. I en oppdatert kuttliste oppgir Statsbygg i samarbeid med NTNU og Sintef at det i praksis bare er mulig med større kostnadskutt dersom en skrinlegger utbyggingen av Fjordlab i Heggdal utenfor Ila. Det vil i så fall redusere kostnadene med en halv milliard kroner.

Fjordlab er en helt vesentlig del av havteknologisenteret. I tillegg til undervisning, forskning og laboratorier i basseng på Tyholt, er det behov for å utføre tester i fjorden og til havs. Det er særlig viktig med tanke på å prøve ut overvåkningssystemer, roboter og selvgående fartøyer både over og under vann. Så sent som før helga signerte regjeringen en internasjonal avtale om drift av autonome skip. Da påpekte fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) at avtalen kan spille en viktig rolle for norske maritime bedrifter i årene framover.

Etter planen skal fjordlaben plasseres i Heggdalen mellom Ila og Trolla i Trondheim. Foto: Richard Sagen

Norge er en stormakt innenfor marinteknologisk undervisning og forskning. Det har hatt stor betydning for hele den maritime næringa langs kysten. Havteknologisenteret skal sørge for at vi beholder en verdensledende posisjon som sjøfartsnasjon. Å kutte ut Fjordlab vil svekke havteknologisenterets konkurransekraft og lønnsomhet.

Dessverre har overskridelser i offentlige byggeprosjekter snarere vært regelen enn unntaket. Det er derfor bra at myndighetene er opptatt av effektiv pengebruk og kostnadskontroll.

Men dersom kostnadskutt innebærer at havteknologisenteret ikke blir fullverdig, er faren stor for at milliardinvesteringen i maritim forskning blir mindre lønnsom. Det vil være uklok pengebruk.