foto
Kronikkforfatterne har laget denne fotomontasjen av NTNUs tegninger til venstre og deres egen fremstilling av hvordan campusprosjektet kommer til å se ut til høyre. De øverste bildene skal vise volumer for nytt bygg i Vestskråningen, ut fra tall og illustrasjoner i planprogrammet. De nederste bildene skal vise volumer for nytt bygg i Vestskråningen sett mot nord, fra nytt knutepunkt i Hestehagen. Foto: Tegninger: NTNU / Foto: Silje W. Fremo

Verdivalg for innovativ og bærekraftig byutvikling