Grønnere, smartere og mer nyskapende. Det er regjeringens rettesnor på Norge som ledende industrinasjon etter oljealderen. Et samlet Trøndelag kan nå gripe muligheten og gi den nye industrien rom til å vokse.

Alger, gjær og bakterier omdanner avfall fra havbruk og CO2 fra smelteverk til mat, fôr og biodrivstoff. Men helt av seg selv skjer ikke dette underet. For å lykkes er den gryende bioøkonomien avhengig av kompetanse og teknologi. Før jul investerte Siva 37 millioner for å få på plass et testsenter for biofermentering i Rogaland, slik at teknologien kan utvikles videre. Senteret står klart i Risavika i Sola kommune. Nå er det opp til næringslivet å ta det i bruk.

For noen måneder siden åpnet verdens største landbaserte biogassanlegg på Fiborgtangen i Skogn. Det sier noe om kompetansen og teknologien Trøndelag rår over i en næring som er i sterk vekst internasjonalt, og der Norge er i ferd med å ta en viktig posisjon.

Les også kronikken: De ser sjelden sin utdanning  i stillingsannonser

Grønnere, smartere og mer nyskapende. Det er regjeringens rettesnor på Norge som ledende industrinasjon etter oljealderen. En måned etter at Industrimeldingen ble lagt fram, er vi i Siva godt i gang med vår del av jobben. Men det er næringslivet selv som må stå for nyskapingen.

Teknologiregionen Trøndelag: Et samlet Trøndelag har naturlige forutsetninger for å bli en sentral arena for utvikling av den nye industrien. Er trøndersk næringsliv og trønderske politikere og kunnskapsmiljøer klare til å gripe muligheten? Svaret får vi ganske snart. Det er nemlig nå det skjer.

Samlingen av Trøndelag må utløse økt innovasjon og nyskaping. Det forutsetter at politikere, næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige støttespillere jobber sammen for å utnytte Trøndelags fortrinn i den globale konkurransen.

Les også Daniel Johansens kommentar: Konsentrasjonsleire bygges i Tsjetsjenia – hva gjør vi?

Regjeringen har bestemt at alle fagområder ved NTNU skal samles i én felles campus. Det gir muligheter for nyskaping. Når teknologi, samfunnsfag og humaniora flytter sammen og forsterker næringslivssamarbeidet, får vi en arena med en unik bredde i kompetanse. Derfor jobber vi for et innovasjonssenter i Hesthagen.

Felles for regjeringens satsingsområder, det være seg grønn energi, havrom, olje eller digitalisering, er at de er avhengig av muliggjørende teknologier som gjør det mulig å utvikle ny industri. Her har Trøndelag og teknologihovedstanden et globalt fortrinn. Avanserte materialer, nanoteknologi, kunstig intelligens og fermenteringsteknologi er noen eksempler på områder vi allerede er sterke på. I tiden framover vil teknologiene kommersialiseres inn mot en rekke markeder, enten av oss eller andre.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg er lykkelig og ville ikke vært livet jeg har levd med diagnosen foruten

Norsk katapult: 99 prosent av næringslivet i Norge består av små og mellomstore bedrifter. Derfor trenger Norge et kollektivt industriløft, der de store hjelper de små. Dette er bakgrunnen for at regjeringen har gitt Siva i oppdrag å etablere Norsk katapult, en ordning med industrielle testsentre som skal bygge bro mellom forskning og marked. Ordningen vil gi små og mellomstore bedrifter tilgang til utstyr, kompetanse og fasiliteter til å teste nye ideer i industriell skala.

Næringsminister Monica Mæland beskriver Norsk katapult som «en sløydsal, som bedrifter og forskningsmiljøer kan bruke på deling, og som gjør at ideer utvikles raskere, rimeligere og bedre». Det er et godt bilde.

Mer debatt: Pass på at ikke Campus-prosessen løper løpsk

I første omgang er det satt av 50 millioner til prosjektet, og arbeidet er allerede godt i gang. Norsk katapult lanseres på Sivakonferansen 2017 og skal være oppe å stå allerede på sensommeren.

Trøndelag i industriens Champions League? Sivas samfunnsoppdrag er å tilrettelegge for lønnsom næringsutvikling. I Siva-nettverket ser vi nå en kraftig mobilisering på viktige områder som helse, havbruk, kunstig intelligens og avansert materialteknologi.

Jeg er overbevist om at Trøndelag har alle forutsetninger for å bli et internasjonalt tyngdepunkt for den nye industrien. Men så langt opplever jeg at vi har mye å gå på. Champions League er målet, men det som er gjort til nå, minner mer om forberedelsene til en cupkamp mellom Steinkjer og Strindheim. For å lykkes med å utnytte regionens fortrinn i en global konkurranse, må politikere, næringsliv og kunnskapsmiljøer følge go’fot-teorien til Nils Arne Eggen og spille hverandre gode.

Hør våre kommentatorer snakke om Krf-landsmøtet, regjeringskabal og teatersjef-søkere

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Kronikkforfatteren: Espen Susegg er adm.dir. i Siva. Foto: Lasse Berre