Grønnere, smartere og mer nyskapende. Det er regjeringens rettesnor på Norge som ledende industrinasjon etter oljealderen. Et samlet Trøndelag kan nå gripe muligheten og gi den nye industrien rom til å vokse.