24 av 27 EU-land tillater eggdonasjon. Vi i Norge henger fortsatt etter med en gammeldags politikk.