Hvis det virkelig er fare for at den nasjonale orden bryter sammen, er det ikke til Sverige, men til Danmark vi må for å finne smittekildens utspring.