Automatisering i seg selv gir ikke bedre sikkerhet. Den fører til ny sårbarhet som kan redusere evnen til å gripe inn ved uventede og kritiske hendelser.