De fleste lærere, sykepleiere og leger betrakter fortsatt yrket som et kall som gir mening utover økonomisk gevinst eller inntekt.