Med dette et lite tillegg til Edel Lundemos innlegg i denne spalten 6. desember.

Saken gjelder altså planene om å benytte området rundt Ilen kirke som endeholdeplass for busstransport i forbindelse med arrangementer i Trondheim Spektrum. For at bussene skal ha nok areal å manøvrere på i kirkens nærområde foreslås å gruslegge plenen mellom kirken og den nye, brede gang- og sykkelveien langs Kongens gate, noe som også medfører hugging av flere trær.

LES OGSÅ: Avviser alle klager knyttet til Trondheim Spektrum

Det er høyst forståelig at man finner det problematisk å håndtere all forventet busstrafikk til og fra Spektrum via Klostergaten, men det er svært trist dersom en konsekvens av dette skal måtte være at den grønne rammen omkring Ilen kirke og restene av Nidareids befestninger reduseres og ødelegges ytterligere.

Les også: Krass kritikk av Trondheim Spektrum, trues med bot

Én ting er at busstrafikk helt inne på nærområdet til Ilen kirke i seg selv er uakseptabelt, en annen at ytterligere nedbygging av den viktige og vakre grønne rammen omkring kirken vil være ganske så uhyrlig.

Konsekvensene av valget av Nidarø som sted for den nye Storhallen blir åpenbart ikke vakrere etter hvert.

Les også: Enhetsleder erklært habil i saker om Trondheim Spektrum

Tidligere byantikvar Gunnar Houen Foto: jens petter søraa