Vi har blitt et folk av klagere, og avisene er vår klagemur. Vi har alt, men det er også alt vi har. Og da må vi jo ta oss til noe. Klage, for eksempel.