Intet er altså nytt under solen, ei heller streben etter evig ungdom.