Folkemøter er ikke egnet for å få en retning i byutviklingen. Problemet er at de folkevalgte ikke har noen klar retning. Da går det lett feil vei. Vi trenger et opprør. Vi trenger mer rock and roll.