Fremragende forskningsmiljø har for lengst forstått det.