Vi må få et forbud mot at barn i Norge får gifte seg – og vi må få det nå!