Jon Gunnes, Venstre og stadig flere trønderpolitikere fra regjeringspartiene, spiller et høyt spill om Trønderbanens fremtid.