Godt etablerte tilbud legges ned, mens nye, ukjente tjenester får avtale med Helse Midt-Norge. Det er vanskelig å forstå.