Vi skal være forsiktig med å romantisere og menneskeliggjøre ville dyr, men jerven som har ruslet rundt i Bymarka, er verd noen ord.