Vedlikehold av fredede bygninger krever gode håndverkere. Ensidig fokus på pris gjør det lønnsomt å bruke billig arbeidskraft uten kompetanse. Det kan føre til uopprettelige skader.