I USA bruker barn og ungdom i alderen åtte til 18 år syv og en halv time om dagen på elektroniske medier. Det vil si mer enn tiden de bruker på å sove.